WonderKids
Montessori School
Wonderkids Phú Mỹ Hưng
en
| vi
Thắc mắc cần hỗ trợ?
Lower Elementary 6-9

Lower Elementary 6-9 (Trình độ sơ cấp)

Thông thường, đặc trưng của trẻ từ 6 đến 9 tuổi là chúng có thể tư duy, có khả năng trừu tượng và tưởng tượng, định hướng đạo đức và xã hội và năng lượng không giới hạn của trẻ cho nghiên cứu và khám phá. Trẻ thông qua nỗ lực của mình và khám phá sự trừu tượng - do đó mở rộng đáng kể lĩnh vực kiến thức của trẻ. Trong một nghiên cứu về phương pháp học, trẻ em tiểu học làm việc theo nhóm nhỏ qua cá dự án khác nhau kích thích trí tưởng tượng và phát triển trí tuệ. Các bài học do giáo viên Montessori hướng trẻ tới các hoạt động giúp phát triển khả năng suy luận và học hỏi về nghệ thuật của cuộc sống. Trẻ em, ở độ tuổi này, được định hướng để hiểu được vũ trụ và vị trí của trẻ trong đó và khả năng của trẻ để hấp thụ tất cả các khía cạnh của văn hóa là vô biên. Các môn học cơ bản bao gồm địa lý, sinh học, lịch sử, ngôn ngữ, toán học trong tất cả các ngành, khoa học, âm nhạc và nghệ thuật. Việc khám phá từng khu vực được thực hiện thông qua các chuyến đi thực tế ngoài lớp học đến các nguồn tài nguyên của cộng đồng, như thư viện, cung thiên văn, vườn thực vật, trung tâm khoa học, nhà máy, bệnh viện, ... Cách tiếp cận mở rộng này thúc đẩy cảm giác gắn kết với nhân loại, mong muốn đóng góp cho thế giới.

210 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 6282 7666 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office@wonderkids.edu.vn
3A Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 4999 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: montessori-office@wonderkids.edu.vn
4-6 Street 20, My Gia 1, Tan Phu Ward, District 7, HCMC Phone: (+84) 28 5414 1416 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: info@wonderkids.edu.vn
38 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 8512 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office38@wonderkids.edu.vn
74, K33, Street 11, Him Lam urban area, Binh Chanh District, HCMC Phone: (+84) 28 5431 7092 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: office-trungson@wonderkids.edu.vn