WonderKids
Montessori School
Wonderkids Phú Mỹ Hưng
en
| vi
Thắc mắc cần hỗ trợ?

5 phạm vi học tập của Montessori

1. Thực hành cuộc sống: bao gồm những kỹ năng sống giúp trẻ pháp triển sự độc lập, cách sắp xếp, kiểm soát bản thân, ý thức và sự tự tin, bao gồm:

2. Giác quan: Những hoạt động giúp trẻ luyện tập sự nhạy bén trong các giác quan:

3. Nghệ thuật ngôn ngữ:

Ngôn ngữ được dựa trên kiến thức về ngữ âm. Trẻ tiêp thu ngôn ngữ thông qua những dụng cụ dùng cho việc luyện tập ngôn ngữ như viết các ký tự lên cát. Ngôn ngữ hoạt động thông qua chương trình giảng dạy. Ngôn ngữ nói là sự hình thành để chuẩn bị cho việc viết và đọc.

4. Toán học:

Toán học được phát triển bằng cách sử dụng những vật liệu học tập mà trẻ có thể sờ và cảm nhận được. Mỗi bài tập được xây dựng khác nhau để trẻ tiến bộ dần dần từ cảm nhận đến lý thuyết như 4 quá trình hoạt động hình trên

5. Văn hóa và khoa học:

Văn hóa giúp trẻ khám phá thế giới tự nhiên xung quanh, bao gồm:

Mục tiêu

210 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 6282 7666 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office@wonderkids.edu.vn
3A Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 4999 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: montessori-office@wonderkids.edu.vn
4-6 Street 20, My Gia 1, Tan Phu Ward, District 7, HCMC Phone: (+84) 28 5414 1416 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: info@wonderkids.edu.vn
38 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 8512 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office38@wonderkids.edu.vn
74, K33, Street 11, Him Lam urban area, Binh Chanh District, HCMC Phone: (+84) 28 5431 7092 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: office-trungson@wonderkids.edu.vn