WonderKids
Montessori School
Wonderkids Phú Mỹ Hưng
en
| vi
Thắc mắc cần hỗ trợ?
Chương trình sau giờ học 6-9

Chương trình sau giờ học - Dành cho học sinh từ 3 đến 9 tuổi:

- Mô hình lớp học từ 6 đến 8 trẻ

- 350.000 vnd/ lớp

-  Giảm 10% khi thanh toán một lần ít nhất 15 tuần

- Giảm 15% cho mỗi học sinh khi học từ 3 lớp hay nhiều lớp một tuần

- Giảm thêm 5% cho anh/chị/em ruột

- Các lớp học được sự trực tiếp giảng dạy của các giáo viên ở trường

- Tất cả các chi phí đều được trả trước, không được hoàn trả, không chuyển nhượng, giảm giá cao nhất là 15%

 

Thời gian

 Thứ 2

 Thứ 3

Thứ 4

 Thứ 5

Thứ 6

3:00 - 4:00

 

Ngôn ngữ Montessori (Kĩ năng viết và viết sáng tạo )

 

clb toán

 

clb toán

 

clb toán

 

Ngôn ngữ Montessori (tập trung vào ngữ pháp)

 

4:00 - 5:00

 

Tiếng Việt

Ngôn ngữ Montessori (Trọng tâm đọc và viết)

Ngôn ngữ Montessori (Viết và đọc trước đám đông)

Ngôn ngữ Montessori (trọng tâm viết và đọc)

 

Ngôn ngữ Montessori (trọng tâm viết và đọc)

 

210 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 6282 7666 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office@wonderkids.edu.vn
3A Tong Huu Dinh, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 4999 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: montessori-office@wonderkids.edu.vn
4-6 Street 20, My Gia 1, Tan Phu Ward, District 7, HCMC Phone: (+84) 28 5414 1416 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: info@wonderkids.edu.vn
38 Xuan Thuy, Thao Dien Ward, District 2, HCMC Phone: (+84) 28 2253 8512 Hotline: (+84) 938 909 268 Email: office38@wonderkids.edu.vn
74, K33, Street 11, Him Lam urban area, Binh Chanh District, HCMC Phone: (+84) 28 5431 7092 Hotline: (+84) 977 299 288 Email: office-trungson@wonderkids.edu.vn